Vsaka snov, vsaka celica, del telesa, bakterija, itd., niha. Ta nihanja se pri diagnostiki in terapiji s pomočjo elektrod »zajamejo« ter vodijo v aparat. Tam se s pomočjo posebnega filtra spremenijo v ti. terapevtska nihanja, ki jih s pomočjo druge elektrode vrnemo v telo. Telo na ta način vzpodbudimo, da začne postopek samozdravljenja.